"Śmierć a pierwiastek nieśmiertelny" w tekstach największych religii

Poniżej załączamy teksty wielkich religii, które zostały odczytane podczas Ceremonii Jedności Ideałów Religijnych, która odbyło się 20 września 2014 w Krakowie. Ceremonię prowadził Maciej Wielobób, przedstawiciel krajowy Ruchu Sufich w Polsce.
Tematem ceremonii było "Śmierć a pierwiastek nieśmiertelny"
* * *
HINDUIZM
BRIHADARANJAKA UPANISZADA
II.3.1.
Dwie są zaiste formy brahmana, ukształtowana i nieukształtowana,
Śmiertelna i nieśmiertelna (...)
II.3.2.
To, co ukształtowane, jest różne zarówno od wiatru jak i przestworzy,
To jest śmiertelne (..).
II.3.3.
A teraz o tym, co nieukształtowane:
To jest wiatr a także przestworza,
To jest nieśmiertelne (..).
IV.4.6.
(..) Do czego umysł jest przywiązany,
Do tego ciało subtelne dąży wraz z czynami, do tego lgnie,
Osiągając spełnienie każdego czynu, którego w tym świecie dokonał,
Z tamtego świata ponownie przychodzi na ten świat czynu,
Tyle, co się tyczy tego, który pragnie;
Zaś teraz o tym, który jest od pragnień wolny:
Ten, który nie ma pragnień, który od pragnień jest wolny,
Którego pragnienia są spełnione i pragnie jedynie duszy,
Z tego oddech życiodajny nie uchodzi,
On będąc brahmanem, do brahmana zdąża.
IV.4.10.
W głębokie ciemności wchodzą ci, co hołd oddają niewiedzy,
Lecz w jakby jeszcze większą ciemność ci, którzy rozkoszują się wiedzą.
IV.4.13.
Ten, kto odnalazł i przebudził swą dusze,
Wchodzi do niedostępnej krainy,
On wszystko czyni, on stwarza wszystko,
To jego ten świat, zaprawdę ten świat jest jego!
Będziemy czytać z tekstów buddyzmu
BUDDYZM
DHAMMAPADA, Rozdział 2 UWAŻNOŚĆ
Wers 21-23
„Uważność jest ścieżką ku Bezśmiertelności, nieuwaga jest ścieżką ku
śmierci. Uważni nie umierają, nieuważni już są martwi.
Jasno rozumiejąc wspaniałość bycia uważnym, ludzie mądrzy tryumfują
dzięki uważności i doznają radości ścieżki Szlachetnych.
Mędrcy, zawsze medytujący i wytrwali, doznają Nibbany, niezrównanej
wolności od więzów.”
ZARATUSZTRIANIZM
Avestha 83-93
Albowiem, gdyby była ucieczka od śmierci, pierwszy tego świata,
Gayomard, król Góry, [byłby uciekł]
Który przez trzy tysięce lat zachował świat przed śmiercią i starością, głodem,
pragnieniem i złem;
Jednak, gdy śmierć przyszła po niego, złożył swe ciało i nie mógł się jej
przeciwstawić.
Albo żył kiedyś Hoshang, z dynastii Peshdadian (pierwsza dynastii
starożytnego Iranu),
Który zniszczył dwie trzecie wszystkich stworzeń zła Arimana (diabeł);
Jednak, gdy śmierć przyszła po niego, złożył swe ciało i nie nie mógł się jej
przeciwstawić.
On to stworzył Demona demonów, Gana Mainyo, jego rumaka i wydarł z
niego siedem rodzajów pisma;
Jednak, gdy śmierć przyszła po niego, złożył swe ciało i nie mógł się jej
przeciwstawić. (...)
JUDAIZM
Pwt (Księga powtórzonego prawa), 30, 15-20
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś
nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc
Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój,
będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce
odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom,
służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo
zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś
przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i
śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście
żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu,
lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na
ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi
i Jakubowi.”
CHRZEŚCIJAŃSTWO
Nowy testament, 1 Kor 15 (Pierwszy list do koryntian)
50 Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa
Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co
niezniszczalne. 51 Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy,
lecz wszyscy będziemy odmienieni. 52 W jednym momencie, w mgnieniu
oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną
nienaruszeni, a my będziemy odmienieni .53 Trzeba, ażeby to, co
zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne,
przyodziało się w nieśmiertelność. 54 A kiedy już to, co zniszczalne,
przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w
nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:
Zwycięstwo pochłonęło śmierć. 55 Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo?
Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?
ISLAM
Koran, 75 Al-Kijama (75:1-75:4)
Nie! Przysięgam na Dzień Zmartwychwstania
Nie! Przysięgam na duszę ciągle ganiącą!
Czy człowiek sądzi, że My nie zbierzemy jego kości?
Ależ tak! My mamy moc ponownie ułożyć nawet jego palce.
Lecz człowiek pragnie prowadzić nadal życie grzeszne.
Zapytuje on: "Kiedy to będzie Dzień Zmartwychwstania?"
Otóż kiedy wzrok będzie oślepiony,
Kiedy księżyc będzie zaćmiony,
Kiedy słońce i księżyc będą złączone,
Tego Dnia człowiek powie: "Gdzie jest miejsce ucieczki?"
Niestety! Nie ma żadnego schronienia!
Do twego Pana, tego Dnia, nastąpi pewny powrót.
Będzie obwieszczone człowiekowi tego Dnia to, co przygotował pierwej, i to,
co odłożył.
Tak! Człowiek przeciw sobie będzie dowodem jasnym,
Nawet gdyby przedstawił swoje usprawiedliwienie.
Nie poruszaj twego języka przy czytaniu, jak gdybyś chciał je przyśpieszyć!
Zaprawdę, do Nas należy zebranie go i recytowanie!
Przeto kiedy My go recytujemy, to ty postępuj za recytacją jego!
Potem, zaprawdę, do Nas należy jego jasne przedstawienie!
Tymczasem nie! Przeciwnie! Wy kochacie przemijające,
A zaniedbujecie ostateczne.
Twarze, tego Dnia, jaśniejące
Ku swemu Panu spoglądać będą.
Twarze, tego Dnia, zasępione
Sądzić będą, że przygotowuje się dla nich nieszczęście grzbiet kruszące.
Ależ nie! Kiedy dusza dojdzie do gardła
I powiedzą: "Kto jest czarownikiem?",
Człowiek pomyśli, że to jest rozłąka,
A noga będzie się oplatać koło nogi
- do twego Pana, tego Dnia, będzie on przyprowadzony.
"On nie uwierzył w prawdę i nie modlił się,
Lecz wołał, że to kłamstwo, i odwrócił się;
Potem poszedł do swojej rodziny, maszerując dumnie."
Biada tobie i biada!
I jeszcze raz biada tobie i biada!
Czy, człowiek sądzi, że będzie pozostawiony bez dozoru?
Czyż nie był on kroplą spermy, która wytrysnęła,
Potem stała się grudką krwi zakrzepłej? On go stworzył i ukształtował.
I uczynił z niego parę - mężczyznę i kobietę.
Czy Ten nie posiada mocy, aby przywrócić do życia zmarłych?
WSZYSCY POSZUKIWACZE PRAWDY
"GAYAN" Inayata Khana
Zaprawdy, dusza się nie rodzi, nie umiera, nie ma początku, ani końca.
Grzech jej nie dotyka, ani cnota nie wznosi.
Zawsze była i zawsze będzie
a wszystko inne jest tylko jej zasłoną niczym księżyc zaćmiewający słońca.
Streszczenie tekstu mowy Macieja Wieloboba z tej ceremonii znajdziecie klikając tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

@ Otwarta-droga.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram