Linia przekazu

Otwarta Droga - jak większość tradycji Indii i Bliskiego Wschodu - opiera się na inicjacyjnej tradycji przekazu w relacji nauczyciel-uczeń. Aby subtelny przekaz, jakim jest nauczanie medytacji i praktyk jej towarzyszących, był skuteczny, musi opierać się na zaufaniu ucznia do nauczyciela i nauczyciela do ucznia. W związku z tym tradycyjnie uczeń wybierał nauczyciela, który go inspirował i budził jego zaufanie, i co za tym idzie — także ścieżkę, która budzi jego inspirację.
Nauczyciel udziela uczniowi wskazówek, a uczeń podążając ścieżką medytacyjną i wprowadzając wskazówki w życie niejako sprawdza, eksperymentuje czy i w jaki sposób dokonuje się przez to transformacja. Każdy uczeń jest inny, wymaga innego podejścia i dlatego kontakt z nauczycielem jest tak ważny. To nauczyciel jest tu elementem porządkującym kontekst praktyki.
Gdy uczeń jest gotowy, nauczyciel po wielu latach praktyki może wyznaczyć go również na nauczyciela. W ten sposób tradycja jest przekazywana przez setki lat. Oczywiście każdy kolejny nauczyciel naucza w trochę inny sposób, jednakże esencja przekazu jest zachowana.
Otwarta Droga powstała w 2010 roku jako frakcja Ruchu Sufich z potrzeby dotarcia z przekazem medytacyjnym do współczesnego człowieka niezależnie od poglądów. W 2016 stała się samodzielną organizacją medytacyjną, prowadzoną przez Macieja Wieloboba, ze wsparciem i superwizją Karimbakhsha Witteeena i Mahmuda Khana.
Poniżej linia przekazu (arab. silsila, sajara; sanskr. parampara, sampradaja) Otwartej Drogi wraz z uwagami.

Linia przekazu

Początek linii Cziszti (Afganistan)
Abu Ishaq Shami (zmarł 940)
Abu Ahmad Abdal Chishti
Abu Muhammad Chishti
Abu Yusuf Nasar-ud-Din Chishti (983-1067)
Qutbuddin Mawdud Chishti (1042-1139)
Hajji Sharif Zindani (1114-1234)
‘Usman Haruni (1131-1222)
Linia Cziszti na subkontynencie indyjskim
Moinuddin Chishti (1131-1230)
Qutbuddin Mas’ud Bakhtiyar Kaki (1173-1235)
Fariduddin Mas'ud Ganjshakar (Baba Farid) (1188-1280)
Linia Cziszti - Nizami
Nizamuddin Auliya (1238-1325)
Nasiruddin Mahmud Chirag-e-Delhi (1274-1356)
Kamaluddin ‘Allama (zm. 1355?)
Sirajuddin
´Ilmuddin Chisti
Mahmud Rajan
Jamaluddin Jamman
Hassan Muhammad
Muhammad A’zam
Yahya Madani
Kalimullah Jahanabadi
Nizamuddin Auliya Aurangabadi (1650-1731)
Mewlana Fakhruddin Dehlavi (1715-1785)
Ghulam Qutbuddin
Nasiruddin Mahmud Kali Shah
Muhammad Hasan Jili Kalimi
Abu Hashim Madani (zm. 1908)
Linia Inayati
Hazrat Inayat Khan w Gathekach (Gatheka 17) oddaje szacunek wcześniej linii przekazu przed nim, ale jednocześnie sygnalizuje wyraźną reformę i rozpoczęcie nowej linii: "Personally I owe every obligation to the Sufi school of the Chishtis, in which I was initiated by my Murshid, Abu Hashim Madani. But there, the account of the ancient history of Sufism finishes". Otwarta droga jest częścią linii Inayati.
Hazrat Inayat Khan (1882-1927)
Mohammed Ali Khan (1881-1958)
Karimbakhsh H.J. Witteveen (ur. 1921-2019) &  Mahmud Khan (ur. 1927)
Shams Maciej Wielobób (ur. 1980)
 

@ Otwarta-droga.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram