Świat umysłu. Część pierwsza. Hazrat Inayat Khan

„Świat umysłu” z punktu widzenia sufickich poetów jest nazywany Aina Khana, co oznacza Pałac Luster. Człowiek wie bardzo niewiele na temat zjawisk , które zachodzą w tymże pałacu. Nie tylko pośród ludzkich istnień, ale także wśród istot z niższego szczebla […] Czytaj więcej »