Sufizm uniwersalny Inayata Khana – wprowadzenie. Maciej Wielobób

Sufizm – problemy z definicją W jednym z ostatnich wywiadów udzielonych przed swoją śmiercią, jeden z największych współczesnych mistrzów sufickich, dr Javad Nurbakhsh (1926-2008) podkreśla, że gdy praktyka medytacyjna jest już zdefiniowana słowami, to przestaje być sufizmem. Praktyka suficka odrzuca […] Czytaj więcej »

Świat umysłu. Część pierwsza. Hazrat Inayat Khan

„Świat umysłu” z punktu widzenia sufickich poetów jest nazywany Aina Khana, co oznacza Pałac Luster. Człowiek wie bardzo niewiele na temat zjawisk , które zachodzą w tymże pałacu. Nie tylko pośród ludzkich istnień, ale także wśród istot z niższego szczebla […] Czytaj więcej »