“Światło Absolutu” w największych religiach

Poniżej załączamy teksty objawione wielkich religii, które zostały odczytane podczas Ceremonii Jedności Ideałów Religijnych, która odbyło się 17 listopada w Krakowie. Tekst buddyjski został wzięty z ceremonii, która odbyło się 12 sierpnia 2014 w Borkowie. Jedną i drugą ceremonię prowadził Maciej Wielobób, przedstawiciel krajowy Ruchu Sufich w Polsce.

Tematem ceremonii było “Światło Absolutu (Boga, Pustki etc.)”

* * *

Hinduizm – Mundaka Upaniszada 2.9-10

W powłoce złotej żyje brahman:
nieskazitelne, niepodzielne,
którego blaskiem świecą słońca.
Poznaje je ten, kto zna atmana.

Nie świeci słońce, ani księżyc, ani ogień,
nie świeca gwiazdy, ani błyskawice.
Gdy On zabłyśnie, świecą tu i płoną,
jego światłością wszystek świat jaśnieje.

Buddyzm

W cieniu ludzi śmiertelnych istnieje niezniszczalna natura buddy. Podobnie jak słońce, jej światło wypełnia nieskończoną przestrzeń. Ale kiedy zostanie przesłonięte mrocznymi chmurami pięciu cieni, jest jak światło ukryte w słoju.

Zaratusztrianizm: Avestha (Yasna 30) – Ahunnavaiti Gatha

Teraz zwracam się do tych, co usłyszeć mają; rzeczy, które człowiek powinien mieć w pamięci; hymnów ku Ahurze i modlitwy ku Dobrej Myśli pojmowanie; i szczęście, co boskiemu towarzyszy światłu, które poprzez Prawo Temu będzie objawione, kogo myśli mądre.

Judaizm: Księga Rodzaju 1-5

1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. 4 Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.

I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy.

Chrześcijaństwo: Ewangelia Św. Jana 1.1-9

1 Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
4 W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
5 a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.
7 Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
8 Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
9 Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.

Islam: Koran: Sura An-nur (Światło) 24:35

Bóg jest światłem niebios i ziemi.
Jego światło jest podobne do niszy,
w której jest lampa;
lampa jest we szkle,
a szkło jest jak gwiazda świecąca.

Zapala się ona od drzewa błogosławionego
– drzewa oliwnego, ani ze Wschodu, ani z Zachodu,
którego oliwa prawie by świeciła,
nawet gdyby nie dotknął jej ogień;
światło na świetle!

Bóg prowadzi drogą prostą ku światłu,
kogo chce.
Bóg przytacza przykłady dla ludzi.
Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!

*

“Gayan” Hazrat Inayata Khana (w Universal Worship nie symbolizuje żadnej religii, a wszystkich poszukiwaczy prawdy)

Zaprawdę, serca, które odzwierciedlają boskie Światło są oświecone.

Powiązane artykuły

Skomentuj...

*